Belépés / Regisztráció
E-mail cím:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció Belépés
Ingatlan figyelő
Iratkozzon fel ingatlan figyelő szolgáltatásunkra! Emailben automatikusan értesítjük a meghirdetésre kerülő kiadó ingatlanokról.

Jelentkezem a figyelőre
Partnereink
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázati kiírás, pályázati nyomtatvány

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Szakbizottságának 53/2017. (I. 19.) határozata:

 

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján, a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakást piaci alapon adja bérbe:

 

Cím

(Székesfehérvár)

Alapterület

(m2)

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér - induló ár (Ft/hó)

Kelemen Béla u. 38. 2/2.

37

1

összkomfortos

20.350,-

Toronysor 7. 9/2.

52

2

összkomfortos

28.600,-

 

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1. pontja alapján a piaci lakáspályázati eljárás során az alábbi pályázati feltételeket írja elő:

 

Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):

 

 1. A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve folyamatosan Székesfehérvár területén bejelentett lakóhellyel, vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik (lakcímkártya)
 2. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, nyugdíjszerű ellátásban részesül, munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)
 3. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben az együttköltöző személyeket figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, jövedelemigazolások)
 4. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat)
 5. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (különösen: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs (nyilatkozat)
 6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
 7. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.
 8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
 9. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.
 10. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
 • átutalni,
 • bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.

 

Csekken történő befizetés nem lehetséges!

 

A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik.

A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.

 

 

FIGYELEM!

 

A jelen pályázati eljárás során az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy a jelentkező a megadott határidőig - 2017. március 09. 16:00. óráig - a pályázati adatlapot és a szükséges nyomtatványokat csatolja és a pályázati biztosítékként megjelölt összeget megfizesse!

A liciten a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő azon pályázók vesznek részt, akik az adott lakásra 2017. március 09. 16:00. óráig a honlapon jelentkeznek.

A licit időtartama 48 óra – 2017. március 10. 16:00 – március 12. 16:00

Korábbi pályázati kiírásban esetlegesen benyújtott pályázati adatlapok a jelen pályázatban nem érvényesek!

 

  dátum Állomány típusa    
bérlakás licit - pályázati nyomtatvány 2016-04-07 pdf Letöltés - - view - -